Cele i zakres projektu

CELE PROJEKTU

Projekt "Lean Green - z troską o środowisko" zakłada wdrożenie w firmie PROFES społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze ekologii, poprzez:

1. Opracowanie i wdrożenie Strategii CSR
2. Ograniczenie negatywnego oddziaływania PROFES na środowisko naturalne poprzez wdrożenie Polityki Środowiskowej
3. Aktywne budowanie świadomości Klientów i pracowników firmy nt. CSR w aspekcie ekologii i eliminacji marnotrawstwa poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie w PROFES produktu Lean Green Service (LGS) umożliwiającego kompleksowe doradztwo w zakresie rozwiązań proekologicznych z wykorzystaniem metodologii KAIZEN

ZAKRES

Projekt obejmuje realizację szeregu działań umożliwiających realizację wskazanych celów

DZIAŁANIE 1 - Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w PROFES

 • opracowanie strategii CSR w PROFES
 • opracowanie i wdrożenie raportowania interesariuszom nt. realizacji strategii CSR
 • wdrożenie strategii CSR

DZIAŁANIE 2 - Certyfikacja "Zielone biuro"

 • audyt ekologiczny
 • audyt energetyczny
 • opracowanie polityki środowiskowej
 • wdrożenie doskonalących działań ekologicznych w obszarze:

  - ograniczenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej
  - ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych
  - ograniczenia zużycia papieru
  - ograniczenia zużycia wody
  - zarządzania odpadami
  - kreowania przyjaznego środowiska pracy
  - wdrożenia polityki zielonych zakupów

  Działania doskonalące obejmują takie inwestycje jak:

  - pompa ciepła
  - wymiana oświetlenia na ledowe
  - perlatory na krany
  - filtry wody
  - stopery do wc
  - kosze do segregacji odpadów
  - energooszczędne suszarki do rąk
  - lampy biurowe

 • eko-edukacja interesariuszy (szkolenia wewnętrzne, broszura, plakaty, szkolenia e-learningowe)
 • audyt certyfikacyjny potwierdzający proekologiczny charakter funkcjonowania firmy

DZIAŁANIE 3 - Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu ekologicznego LGS

 • badanie ankietowe wśród Klientów
 • opracowanie szczegółowej koncepcji produktu
 • wdrożenie pilotażowe w PROFES
 • wypracowanie modułu do pomiaru stopnia wdrożenia rozwiązań LGS

DZIAŁANIE 4 - Komunikacja społeczna

 • informowanie interesariuszy firmy o działaniach podejmowanych w projekcie, konsultacje wybranych aspektów

 

 Projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.