/ Strona główna

Strona główna

Lean Green – z troską o środowisko!

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 PROFES realizować będzie wewnętrzny projekt "Lean Green - z troską o środowisko", ukierunkowany na doskonalenie organizacji w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, poświęconemu ochronie środowiska naturalnego.

W projekcie zaplanowano szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu PROFES na środowisko naturalne oraz budowanie świadomości wśród wszystkich interesariuszy PROFES w zakresie działań proekologicznych podejmowanych przez firmę.

W efekcie projektu w PROFES zostanie wdrożona Strategia CSR uwzględniająca obszar ochrony środowiska naturalnego, Polityka Środowiskowa (zawierająca procedury, standardy i wprowadzająca kulturę ciągłego doskonalenia w obszarze eko). Firma przejdzie także przez proces certyfikacji "Zielone Biuro", potwierdzającej ekologiczny charakter jej działalności.

Szczególnie wartościowym elementem projektu będzie wypracowanie proekologicznego produktu Lean Green Service (LGS). Jest to innowacyjna, pierwsza na polskim rynku, usługa doradcza łącząca w sobie elementy działań proekologicznych z narzędziami metodologii zarządzania KAIZEN oraz eliminacją marnotrawstwa i eko-marnotrawstwa. Wartością dodaną usługi będzie doradztwo w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych zmniejszających negatywny wpływ przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, ich utrzymanie i systematyczne doskonalenie. Elementem produktu będzie również cykliczna certyfikacja, potwierdzająca eko-status przedsiębiorstwa i motywująca do podejmowania dalszych doskonalących działań środowiskowych. Ponadto usługa obejmie innowacyjne narzędzie pomiarowe dla monitorowania efektów wdrożenia (opracowane we współpracy z jednostką naukową).

Zapraszamy do śledzenia aktualności związanych z projektem!

Zespół PROFES


Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland


Zakończenie projektu

Jest nam niezmiernie miło Poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację projektu „Lean Green – z troską o środowisko", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zobacz więcej