/Zakonczenie_projektu.html Zakończenie projektu

Zakończenie projektu

Lean Green – zakończenie projektu

Jest nam niezmiernie miło Poinformować Państwa, iż zakończyliśmy realizację projektu „Lean Green – z troską o środowisko", współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Był to projekt ukierunkowany na doskonalenie organizacji w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, poświęcony ochronie środowiska naturalnego. Jego głównym założeniem było wdrożenie w firmie PROFES społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z naciskiem na obszar ekologii.

Realizacja projektu objęła szereg intensywnych działań, których efekty przedstawiamy poniżej:

  • Opracowaliśmy Strategię CSR
  • Stworzyliśmy własną Politykę Środowiskową
  • Przeszliśmy pozytywnie audyty: ekologiczny i energetyczny
  • Wdrożyliśmy inwestycje ograniczające negatywny wpływ firmy na środowisko:

- pompa ciepła

- filtry wody, perlatory i stopery do spłuczek

- oświetlenie ledowe

- kosze do segregacji odpadów

- energooszczędne suszarki do rąk

- Opracowaliśmy koncepcję innowacyjnego doradczego produktu proekologicznego „Human Lean Green”. Jest to produkt ukierunkowany na zwiększenie efektywności organizacji w obszarze środowiska pracy i BHP, optymalizacji procesów i środowiska naturalnego. Ważnym elementem produktu jest Audyt Human Lean Green, dający rzeczywisty obraz organizacji oraz propozycje rozwiązań optymalizacyjnych,  opartych o najlepsze polskie i światowe praktyki.

  • Wydaliśmy ekologiczną broszurę informacyjną z dobrymi praktykami proekologicznymi
  • Przeszliśmy pozytywnie Certyfikację Zielone Biuro, która jest potwierdzeniem proekologicznego funkcjonowania naszej  organizacji
  • Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy Raport CSR
  • Podjęliśmy szereg działań budujących świadomość proekologiczną interesariuszy

Realizacja projektu „Lean Green – z troską o środowisko” niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla firmy PROFES, jak i dla jej interesariuszy. Proponowane działania gwarantują usystematyzowanie i efektywniejszą realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zwłaszcza w obszarze EKO, a jednocześnie wzmocnienie wśród interesariuszy świadomości działań prowadzonych przez firmę. Korzyścią z udziału w projekcie będzie także ograniczenie zużycia zasobów wykorzystywanych przez firmę, a tym samym ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki wdrożeniu i konsekwentnej realizacji założeń strategii CSR oraz działań proekologicznych, firma wzmocni swój wizerunek organizacji przyjaznej środowisku. Działania optymalizacyjne, audyty, standardy pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy.


31 grudnia 2014