/aktualnosci.html Aktualnosci

Aktualności

Zakończyliśmy realizację projektu 'Lean Green z troską o środowisko'

Z radością informujemy, iż zakończyliśmy z sukcesem realizację projektu "Lean Green - z troską o środowisko". Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Był to projekt ukierunkowany na doskonalenie organizacji w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, poświęcony ochronie środowiska naturalnego. Jego głównym założeniem było wdrożenie w firmie PROFES społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) z naciskiem na obszar ekologii.
Realizacja projektu objęła szereg intensywnych działań, których efekty przedstawiamy poniżej:

 • Opracowaliśmy Strategię CSR
 • Stworzyliśmy własną Politykę Środowiskową
 • Przeszliśmy pozytywnie audyty: ekologiczny i energetyczny
 • Wdrożyliśmy inwestycje ograniczające negatywny wpływ firmy na środowisko:
  • pompa ciepła
  • filtry wody, perlatory i stopery do spłuczek
  • oświetlenie ledowe
  • kosze do segregacji odpadów
  • energooszczędne suszarki do rąk
 • Opracowaliśmy koncepcję innowacyjnego doradczego produktu proekologicznego „Human Lean Green”. Jest to produkt ukierunkowany na zwiększenie efektywności organizacji w obszarze środowiska pracy i BHP, optymalizacji procesów i środowiska naturalnego. Ważnym elementem produktu jest Audyt Human Lean Green, dający rzeczywisty obraz organizacji oraz propozycje rozwiązań optymalizacyjnych,  opartych o najlepsze polskie i światowe praktyki.
 • Wydaliśmy ekologiczną broszurę informacyjną z dobrymi praktykami proekologicznymi
 • Przeszliśmy pozytywnie Certyfikację Zielone Biuro, która jest potwierdzeniem proekologicznego funkcjonowania naszej  organizacji
 • Przygotowaliśmy i opublikowaliśmy Raport CSR
 • Podjęliśmy szereg działań budujących świadomość proekologiczną interesariuszy

Realizacja projektu „Lean Green – z troską o środowisko” niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla firmy PROFES, jak i dla jej interesariuszy. Proponowane działania gwarantują usystematyzowanie i efektywniejszą realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, zwłaszcza w obszarze EKO, a jednocześnie wzmocnienie wśród interesariuszy świadomości działań prowadzonych przez firmę. Korzyścią z udziału w projekcie będzie także ograniczenie zużycia zasobów wykorzystywanych przez firmę, a tym samym ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki wdrożeniu i konsekwentnej realizacji założeń strategii CSR oraz działań proekologicznych, firma wzmocni swój wizerunek organizacji przyjaznej środowisku. Działania optymalizacyjne, audyty, standardy pozwolą na ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy.

Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim interesariuszom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do właściwej realizacji projektu!

31.12.2014


PROFES - zrównoważony rozwój. Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu: 2013-2014

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy Państwu za konsultacje. Wszystkie uwagi są dla nas bardzo cenne.

Z przyjemnością informujemy, iż aktualny Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu za okres 2014-2014, "PROFES - zrównoważony rozwój" mogą Państwo pobrać TU.

Zawiera on kluczowe działania i opis inicjatyw z zakresu CSR, w jakie angażowaliśmy się w ciągu dwóch ostatnich lat. Był to dla nas czas dedykowany głównie obszarowirozwoju i umacniania ładu organizacyjnego, zaangażowania społecznego oraz ochronie środowiska naturalnego (w szczególności w ramach realizacji projektu "Lean Green - z troską o środowisko"). Mocno liczymy, iż dobre praktyki przedstawione w niniejszym Raporcie będą stanowić dla Państwa inspirację do podejmowania własnych działań społecznie odpowiedzialnych i czerpać z nich satysfakcję.

31.12.2014


Poznaj dobre praktyki proekologiczne!

W ramach projektu PROFES wypracował Broszurę informacyjną zawierającą najlepsze praktyki z zakresu ochrony środowiska naturalnego wdrażane w naszej organizacji.

Zachęcamy do lektury!

POBIERZ BROSZURĘ


23.12.2014


Human Lean Green - nowy produkt w ofercie PROFES!

W ramach projektu PROFES wypracował innowacyjny produkt doradczo-szkoleniowy - Human Lean Green. Produkt jest odpowiedzią na oczekiwania coraz bardziej wymagających organizacji. Opiera się na kompleksowym, zintegrowanym podejściu do wzrostu efektywności i zrównoważonego rozwoju organizacji w trzech kluczowych obszarach:

 • procesy (eliminacja marnotrawstwa)
 • środowisko naturalne (eliminacja eko-marnotrawstwa, ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko naturalne, ograniczenie zużycia zasobów)
 • środowisko pracy (eliminacja marnotrawstwa, ergonomia, BHP).   

 
Metodologia optymalizacji i zwiększenia efektywności organizacji oparta jest o narzędzia Kaizen/Lean, Lean Green – działania proekologiczne oraz narzędzia BHP.


Rys. 1. Model Efektywności Organizacji HLG


Więcej informacji o produkcie znajdziesz TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

 

20.12..2014


PROFES otrzymał Certyfikat Zielone Biuro!

Certyfikat Zielone Biuro to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów poświadczających proekologiczny charakter organizacji, odnoszący się kompleksowo do wszystkich aspektów jej funkcjonowania - zobacz tu. Dzięki projektowi podjęliśmy szereg „zielonych” akcji i inwestycji usprawniających środowiskowo nasze biuro i całą organizację, a także budujących świadomość ekologiczną wśród pracowników, współpracowników, Klientów i dostawców. Pozwoliły one otrzymać pozytywną ocenę podczas audytów środowiskowych przeprowadzonych przez ekspertów Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z bardzo dobrym wynikiem - 100/100%.

 

Podczas audytów weryfikowano proekologiczne aspekty w takich obszarach jak:

 

 • wdrożenie polityki środowiskowej
 • ekologiczne zarządzanie energią elektryczną, wodą, odpadami, materiałami eksploatacyjnymi i surowcami 
 • monitorowanie emisji CO2, zużycia zasobów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, papieru i materiałów eksploatacyjnych) oraz wytwarzania odpadów
 • tworzenie przyjaznego środowiska pracy
 • prowadzenie polityki zielonych zakupów
 • edukacja ekologiczna pracowników i Klientów

Dbanie o otaczające nas środowisko naturalne i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonego rozwoju jest dla nas ważne i stanowi nieodłączny element codziennej pracy. Ma to odzwierciedlenie w przyjętej przez firmę Strategii CSR. Cieszymy się, że nasze zaangażowanie możemy potwierdzić już nie tylko na drodze deklaracji, ale też realnie podejmowanych działań, dających konkretne, wymierne efekty dla środowiska naturalnego.

Zachęcamy wszystkich Państwa do podejmowania własnych zielonych działań i inicjatyw.

12.12.2014


 

Zapytanie o cenę - Moduł pomiarowy Lean Green (Human Lean Green)


Szanowni Państwo, informujemy, iż termin składania ofert został wydłużony do dnia 17 października 2014.

Zapraszamy do składania ofert!

 

13.10..2014

------------------------------------------------ 

W związku z realizacją projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, PROFES zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącym "Przedstawienia oferty na opracowanie informatycznego modułu pomiarowego Lean Green (Human Lean Green) wraz z wkładem merytorycznym".

Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu - POBIERZ

Proszę o przesłanie oferty do dnia 10 października 2014 na adres kanus@profes.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt.

Marta Kanus

Koordynator Projektu
kanus@profes.com.pl

tel. +48 71 341 29 51
tel. kom. +48 601 720 562

24.09.2014Zapytanie ofertowe - zakup i montaż pompy ciepła

W związku z realizacją projektu „Lean Green – z troską o środowisko” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, PROFES zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, do obiektu naszego biura przy ul. Koreańskiej 13. 

Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu  POBIERZ

Proszę o przesłanie oferty do dnia 19 sierpnia 2014 na adres biuro@profes.com.pl

W razie pytań proszę o kontakt.

Marta Kanus

Koordynator Projektu
kanus@profes.com.pl

tel. +48 71 341 29 51
tel. kom. +48 601 720 562

04.08.2014


Polityka Środowiskowa PROFES

Kolejny krok działań projektowych za nami.

Ze wsparciem ekspertów PROFES opracował Politykę Środowiskową, będącą deklaracją Zarządu i całej firmy do podejmowania decyzji biznesowych i operacyjnych, kierując się zasadami społecznej odpowiedzialności, a w szczególności troską o środowisko naturalne. 

Fragment:

"Świadoma i odpowiedzialna polityka ukierunkowana na ochronę środowiska jest jednym z kluczowych elementów zrównoważonego zarządzania firmą PROFES. Zgodnie z oczekiwaniami interesariuszy, w całym obszarze prowadzonej działalności, przy świadczeniu usług na zewnątrz oraz działając wewnątrz organizacji, przewidujemy ewentualne skutki ekologiczne i dążymy do właściwego zarządzania ryzykiem ekologicznym. Redukcję i optymalizowanie oddziaływania na środowisko traktujemy na równi z ciągłym doskonaleniem jakości naszych produktów i usług. Ekologia stanowi ważny czynnik, na którym oparta jest długoterminowa strategia budowania wartości firmy PROFES. Będąc świadomi oddziaływania na środowisko oraz zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych, integrujemy działania eliminacji marnotrawstwa z działaniami ograniczającymi negatywny wpływu na środowisko".


Pełna treść Polityki Środowiskowej PROFES
- POBIERZ


10.06.2014


PROFES ma Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Zapraszamy do konsultacji

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż zakończyliśmy prace nad Strategią Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dla naszej firmy.

W oparciu o normę ISO 26000 przygotowany został kompleksowy dokument obejmujący takie zagadnienia jak:

 • Profil firmy
 • Analiza wewnętrzna istniejących praktyk z zakresu CSR
 • Benchmarking branżowy realizowanych praktyk z zakresu CSR
 • Analiza interesariuszy PROFES
 • Cele strategiczne PROFES w obszarze CSR oraz rekomendowane działania
 • Analiza działań komunikacyjnych

Kluczowym aspektem, na który chcemy położyć nacisk w realizacji założeń strategii w najbliższym czasie jest obszar dotyczący środowiska naturalnego. 

Kontynuować zatem będziemy działania projektowe dedykowane ograniczeniu negatywnego wpływu PROFES na środowisko naturalne oraz budowaniu świadomości proekologicznej wśród interesariuszy firmy.

Zapraszamy Państwa serdecznie do konsultacji Strategii CSR PROFES.


Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety  (WEJDŹ TU) lub przesłanie swoich sugestii na adres kanus@profes.com.pl   do dnia 30 czerwca 2014.

Zależy nam na Państwa opinii, każda uwaga i sugestia będzie dla nas niezmiernie cenna.


Wersja skrócona Strategii CSR
- POBIERZ

Wersja pełna Strategii CSR - POBIERZ


Serdecznie dziękujemy!

30.05.2014


Audyt energetyczny - czy biuro PROFES jest energo-wydajne?

Jesteśmy już po audycie energetycznym. Biuro PROFES zostało zbadane pod kątem zużycia energii elektrycznej i cieplnej, poziomu energochłonności, rozwiązań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczenie zużycia energii stosowanych przez firmę na chwilę obecną i działań możliwych do zastosowania, w celu wzmocnienia proekologicznego charakteru biura  i ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Audyt objął takie obszary jak:

 •  System grzewczy
 •  Ocena właściwości cieplnych obiektu
 •  Charakterystykę energetyczną obiektu
 •  Ocenę poziomu energochłonności pod kątem Świadectwa Charakterystyki Energetycznej
 •  Termomodernizację
 •  Wskazanie metod optymalizacji proekologicznych dla obiektu
 •  Ocenę opłacalności oferowanych metod

Efektem audytu energetycznego jest ocena aktualnego stanu obiektu w kontekście wymienionych powyżej obszarów audytu, ocena aktualnych energetycznych rozwiązań proekologicznych funkcjonujących w PROFES oraz rekomendacje rozwiązań możliwych do wdrożenia w kontekście ograniczenia negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne. Wśród obszarów, które będziemy usprawniać pojawiły się: sprawność energetyczna systemu grzewczego, efektywność energetyczna w zakresie oświetlenia oraz w zakresie zużycia energii elektrycznej.

PROFES otrzymał także Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, poświadczające odpowiednią klasę energochłonności obiektu.

W oparciu o efekty audytu PROFES zaplanował działania uwzględniające rekomendacje audytorskie i będzie je wdrażał w kolejnych etapach projektu, przygotowując się do certyfikacji, opracowania i wdrażania  polityki środowiskowej oraz ograniczając systematycznie negatywny wpływ na środowisko naturalne.

27.03.2014


Certyfikacja Zielone Biuro o krok bliżej


PROFES przeszedł pozytywnie audyt ekologiczny przeprowadzony przez ekspertów Fundacji Partnerstwo na Rzecz Środowiska. Jesteśmy o krok bliżej do uzyskania Certyfikatu Zielone Biuro, potwierdzającego proekologiczny charakter funkcjonowania naszego biura i całej organizacji.

Aby jednak tak mogło się stać, musimy wdrożyć zalecenia poaudytowe. Już zabieramy się do pracy!

Wkrótce przedstawimy pierwsze efekty - Politykę Środowiskową opracowaną dla PROFES.


21.03.2014
 


Ankieta Lean Green - zapraszamy do udziału w badaniu!

Czy wdrażanie działań proekologicznych wpływa na zwiększenie efektywności firmy? Nie zawsze! Dopiero połączenie aspektów EKO z Kaizen/Lean i eliminacją marnotrawstwa przyniesie wymierne efekty w postaci realnych oszczędności.

Firma PROFES w ramach projektu "Lean Green - z troską o środowisko", realizowanego na rzecz budowania świadomości i wdrażania działań w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (obszar EKO), opracowuje innowacyjny produkt doradczo - szkoleniowy - Lean Green. Posłuży on do analizy efektywności organizacji przez pryzmat ochrony środowiska naturalnego, doskonalenia procesów oraz optymalizacji środowiska pracy.

Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne, toteż serdecznie zapraszamy do wyrażenia swojej opinii poprzez wypełnienie ankiety badawczej.

Wyniki posłużą znalezieniu wzajemnych relacji i wpływów pomiędzy wskazanymi obszarami oraz stosowanymi narzędziami. Pomogą określić poziom świadomości kadry zarządzającej i pracowników, luki kompetencyjne oraz potrzeby przedsiębiorstw w ww. zakresach. Przyczynią się również do właściwego wypracowania produktu Lean Green, by stanowił on dla Państwa wartość dodaną, podnosząc efektywność organizacji.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu ok. 15 minut. Jest ona w pełni anonimowa.


WYPEŁNIJ ANKIETĘ  http://webankieta.pl/ankieta/wv1c2ccx


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas!
 


19.03.2014


Strategia CSR dla PROFES

Kolejny etap pracy przed nami - stworzenie Strategii CSR dla PROFES. Wspierać nas będzie dwie Panie - Doradcy ds. CSR z Agencji Rozwoju Pomorza.

27.02.2014 odbyły się warsztaty strategiczne z Zarządem i pracownikami PROFES, poświęcone przeanalizowaniu interesariuszy firmy pod kątem przygotowania mapy interesariuszy oraz dokonaniu analizy wewnętrznej CSR.

Kilka godzin intensywnej pracy dało bardzo pozytywne efekty. Już niebawem otrzymamy gotowy produkt cząstkowy.

Na końcowy rezultat będziemy musieli jeszcze poczekać. Pracujemy bowiem jeszcze nad analizą wewnętrzną działań obecnie prowadzonych przez PROFES w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zdefiniowaniem strategicznych obszarów CSR oraz analizą działań komunikacyjnych.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o efektach.

03.03.2014


Audyt Ekologiczny - szykujemy się na certyfikację Zielone Biuro

Optymistycznym krokiem i z dużą energią weszliśmy w Nowy Rok 2014. Zaczynamy realizację działań projektowych!

Pierwszy etap działań to weryfikacja obecnej sytuacji firmy w kontekście funkcjonujących działań proekologicznych i ograniczających negatywny wpływ naszego biura na środowisko.

Ekspert z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska przeprowadził skrupulatny audyt zgodnie z kryteriami certyfikacji Zielone Biuro. 

Było to ciekawe doświadczenie. Efektem będzie raport zawierający analizę PROFES oraz rekomendację działań, jakie należy wdrożyć, aby spełnić kryteria certyfikacji.

Czekamy z niecierpliwością na wyniki!

26.02.2014


Projekt "Lean Green - z troską o środowisko" - otrzymaliśmy grant!

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż PROFES pozyskał grant na realizację proekologicznego projektu "Lean Green - z troską o środowisko".

Projekt obejmuje on między innymi takie działania, jak:

 • stworzenie dla PROFES Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)
 • opracowanie Polityki Środowiskowej
 • poddanie się audytowi ekologicznemu i energetycznemu oraz certyfikacji ekologicznej
 • podjęcie działań doskonalących zmniejszających negatywne oddziaływanie firmy na środowisko naturalne
 • wypracowanie innowacyjnego proekologicznego produktu doradczego Lean Green Service
 • budowanie świadomości proekologicznej wśród interesariuszy firmy

Zachęcamy do zapoznania się z celami i zakresem projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy.


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland


W dniu 17.09.2013 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie.

Realizacja projektu będzie trwała rok - od 01.01.2013 do 31.12.2014.

Na bieżąco będziemy również informować Państwa o postępach.

Zachęcamy do lektury!

20.09.2013